Gå till unicell.se Ladda ner gratis demo Läs om UNI_BAS-standard 


   

Kreditera delbetald kundfaktura 2009-12-13 13:48
Hej
Jag har gjort en kundfaktura på 3600 kronor för en utbildning. Kunden har sedan gjort en delbetalning på anmälningsavgiften 500 kronor vilket jag registrerat. Nu visar det sig att kunden inte vill ha utbildningen och kommer då inte att betala resten. De 500 kronorna betalas dock inte tillbaka till kunden enligt de villkor som gäller.
Jag måste då kreditera fakturan genom att göra en kriditfaktura för att få bort den eller hur?.
På vilket belopp ska denna göras? På de 500 kronorna? eller på de 3600 kronorna? eller på mellanskillnaden 3100 kronor. Hur bokförs sedan de 500 kronorna som kommit in?
 Skrivet av:  Lars Borgudd IP: 83.254.140.5Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2009-12-13 19:51
Gå till Registrera/Kundfakturor.
Längst upp till vanster fins en knapp "Faktura" -tryck peå den knappen och det Du sedan registrerar blir en kreditnota. Regtistrera detsamma som du registrerade på fakturan, men gör avdrag för det 500 som kunden redan betalat.

Du har nu en helt betald faktura och en kreditnota på samma belopp. Gå till Registrera/Betalning från kund. Tryck på "Gruppbetalning" - ange betalkonto t. ex kassakontot. Klicka därefter först på fakturan och därefter på kreditnotan. Tryck slutligen på knappen "Bokför".

Det 500 som kunden har betalat och som Du redan registrerat som betalda är därmed också bokförda och klara.
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.184.141Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2009-12-16 13:07
Tack för hjälpen
Det gick väldigt smidigt
 Skrivet av:  Lars Borgudd IP: 83.254.141.136Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2010-04-08 01:26
Den beskrivna metoden fungerar dock bara om alla rader på fakturan har samma moms-sats.

I mitt fall säljer jag böcker (moms=6%) och lägger på porto (moms=25%). Då jag lämnar in paketet på Posten upptäcker jag dock ibland att portot blir billligare än jag fakturerat. Jag meddelar då kunden via e-mail att han inte behöver betala hela fakturabeloppet.

Då kunden betalar det lägre beloppet registerar jag det som en delbetalning. Uni_Bas fördelar då ut beloppsskillnaden proportionellt över alla fakturarader, dvs om momssatsen för 6% minskas med x% så minskas även momssatsen för 25% med x%.

Då jag skriver en kreditfaktura på portot (enligt metoden ovan) kommer dock detta endast att reducera 25%-momsen. I slutänden kommer därför totalbeloppen att stämma, men inte fördelningen mellan olika momssatser.

Hur gör en förvillad bokförare i detta läge?
 Skrivet av:  Anders G IP: 90.224.212.208Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2010-04-08 02:22
Till att börja med borde du skaffa dig en bra brevvåg så du vet i förväg att portot blir exakt det du lovat kunden då slipper du ju denna fakturacirkus.

I ett tidigare inlägg här på forumet har problemet med olika momssatser kommit upp och jag kom ihåg att man i alla fall för några år sedan, inte fick blanda olika momssatser på samma faktura.

Nu visade det sig att det får man göra idag utan problem.

Nu blev jag lite konfunderad över att du skriver att "UniBas fördelar då ut beloppskillnaden proportionellt över alla fakturarader" och då undrar jag vad du menar med fakturarader? Om du nu sålt En bok för 100 kr + 6% moms och portot blir 25 kr + 25% moms och sedan kunden betalar fakturan men drar bort 5 kr + 25% moms i vad som gäller porto och du sedan skriver en kreditfaktura på portot 5 kr, så hittar inte jag några problem. Jag provade att göra detta i Testbolaget och momsen hamnar på rätt ställe...
 Skrivet av:  Åke IP: 85.228.164.101Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2010-04-08 21:35
Då jag provar med dina (Åkes) siffor i testbolaget får jag samma resultat som du. Då jag gör samma sak i mitt eget skarpa bolag får jag dock ett helt annat resultat. Då kunden betalar 95,4% av totalbeloppet (med dina siffor) så krediteras ALLA konton som påverkas av fakturan med denna procentsats. Det innebär att "försäljningskontot" (3010), "Utgående moms 25%" (2610) samt "Utgående moms 6%" (2630) alla krediteras med 95,4%. Härav problemet. Kontot "Utgående moms 6%" krediteras med 95,6% fast det borde krediteras med 100% eftersom jag fått betalt för alla böckerna. (Och kontot "Utgående moms 25%" krediteras också med 95,6% fastän det borde krediteras med en mindre procentsats eftersom jag inte fått betalt för hela portokostnaden.)

Kanske skillnaden mella Testbolaget och mitt bolag är att det förra använder fakturametoden och det senare använder kontantmetoden? Min fråga kvarstår alltså: Hur hanterar man delbetalningar av fakturor med olika momssatser om man använder kontantmetoden?
 Skrivet av:  Anders G IP: 90.224.212.208Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2010-04-08 21:56
Man kan lösa detta på många olika sätt.
Först och främst en lösning som gäller för framtiden - köp en brevvåg - Åke kanske har någon till salu :)

Du måste ju Registrera den betalning som Du fått in och Du får då ett restbelopp på fakturan. Det är helt riktigt att UNI_BAS fördelar inbetalningen procentuellt på de olika fakturaposterna.
Skriv sedan en kreditnota på den för mycket fakturerade frakten (25% moms)

Låt oss säga att Du hade fakturerat 100 kr i frakt och den verkliga frakten slutade på 75 -Du ska alltså kreditera 25.

Du har nu ett restbelopp på fakturan på 25 och en kreditnota på 25. Gå till Registrera/Betalning från kund - tryck på gruppbetalning i nederkant.

Klicka på restbeloppet och därefter på kreditnotan - inbetalt belopp blir 0:-
Innan Du trycker på "Bokför" måste Du dock först välja ett inbetalningskonto. Eftersom det ändå inte kommer att ske någon inbetalning, spelar det ingen roll vilket konto Du väljer - ta t.ex kassa.

Om du tittar tillbaka nu så har Du fakturerat 100 kr i frakt - en faktura som nu är betald, men Du har också krediterat 25 i frakt och den kreditnotan är också utjämnad.

Klart! - fundera inte för mycket på detta - det stämmer!

P.S Det spelar ingen roll om Du har kontantmetoden eller fakturametoden - lösningen är densamma.
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.176.52Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2010-04-08 22:05
Jag hade en bra elektronisk brevvåg som min dotter lånade för två år sedan när hon skulle baka. Och på den vägen är det...:-)

UNICELL´s kommentar:
Mjöl i maskineriet kanske? :))
 Skrivet av:  Åke IP: 85.228.152.216Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2010-04-09 00:14
Unicell,
Med all respekt, jag tror ni har fel.

Se det så här. Ni håller med om att delbetaltningen fördelas lika över fakturaposterna, dvs OLIKA moms-satser påverkas. Men Kreditnotan är bara för porto, dvs ENDAST momssatsen 25% krediteras. Detta blir fel, vilket också min utskrift av gruppinbetalningen visar.

Eller menar ni att jag i min kreditfaktura ska fördela återstående belopp mellan momssatserna i samma proportioner som på ursprungsfakturan, trots att det bara är portot jag krediterar (med en momssats)?

Övriga lustifikationer på min bekostnad bokför jag på konto 2440. - leverantörsskulder
 Skrivet av:  Anders G IP: 90.224.212.208Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2010-04-09 08:44
Du visar respekt genom att tro att jag har fel. Ödmjukt, jag kan ju ha fel, sätter jag mig då och gör följande:

Jag har gjort på följande sätt:
Registrerat en faktura på
300:- 6% moms
100:- 25% moms
Totalt 443:- varav moms 43:- (specificerat som 18:- 6% och 25:-25%)

Eftersom Du har kontantmetoden bokförs ingenting när fakturan skickas.

Jag registrerade en kreditnota på 20:- 25% vilket gav en kreditnota på 25:- varav frakt 5:-

Jag registrerade en betalning på 418:- (443:- minus 25:-). Denna bokfördes automatiskt som:
1920 Plusgiro debet 418,00
2630 Utgående moms 6% kredit 16,98
2610 Utgående moms 25% kredit 23,59
3010 Försäljning kredit 283,07
3520 Debiterade frakter kredit 94,36

Jag registrerade därefter en gruppbetalning så som jag beskrev tidigare. Denna bokfördes automatiskt som:
1930 Plusgiro debet 25,00
2630 Utgående moms 6% kredit 1,02
2610 Utgående moms 25% kredit 1,41
3010 Försäljning kredit 16,93
3520 Debiterade frakter kredit 5,64
1930 Plusgiro kredit 25,00
2610 Utgående moms 25% debet 5,00
3520 Debiterade frakter debet 20,00

Ovanstående två betalningar ger totalt:
1930 Plusgiro 418 + 25 - 25 totalt 418 och det var ju det Du fick in - OK
2630 Utgående moms 6% 16,98 + 1,02 totalt 18:- och det stämmer ju (6% på 300:-) -OK
2610 Utgående moms 25% 23,59 + 1,41 minus 5,00 totalt 20,00 och det stämmer ju (25% på 80:-) OK
3010 Försäljning 283,07 + 16,93 totalt 300:- och det stämmer ju med fakturan - OK
3520 Debiterade frakter 94,36 +5,64 minus 20,00 totalt 80:- och 100 i första fakturan minus 20 på kreditnotan då blir det totalt 80 i frakt.

Man ska inte vara så överdrivet ödmjuk. Nu har jag lagt en halvtimma på detta helt i onödan. Vi bokför detta på konto 1510 :) -kundfordringar

Anders G, Du får inte komma tillbaka till denna tråd förrän Du åtminstone först har provat att följa mina råd.
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.181.2Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2010-04-09 20:24
Ja det är väl inte mycket mer att tillägga? Programmet fungerar som det ska göra och det kollade jag förut i Testbolaget, vilket bör vara precis samma UNI_BAS som vi själva använder. Kan det vara så att du Anders G, har fel momssats i någon artikel? På något sätt så kommer vi inte fram till samma sak.

Tyvärr är ofta verkligheten den att datorer har rätt och människan fel på grund av någon felaktig inmatning som man kanske inte har tänkt på.
 Skrivet av:  Åke IP: 90.224.30.138Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2010-04-11 19:37
Nu funkar det för mig också. Tack för sakkunnig hjälp!

Felet jag gjorde var att jag bokförde delbetalningen samt kreditfakturan, men missade att bokföra återstoden av (debet-)fakturan. Då blir det naturligtvis fel.

Ska vi därmed kvitta mina lev.skulder mot era kundfordringar? ;)
 Skrivet av:  Anders G IP: 90.224.212.208Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2010-04-11 19:46
Det står 100+ till Dig.
Ofta när man ger svar på forum hör man aldrig något mer. Du kommer tillbaka och tackar - för det är Du värd 100 rosor.
 Skrivet av:  UNICELL AB IP: 78.69.181.2Svar: Kreditera delbetald kundfaktura 2017-03-30 13:08
Jag har med intresse följt tråden ovan (för ganska länge sedan) och följt instruktionerna enligt det första svaret från Unicell.
Det som nu har hänt är dock att jag i stället för den del-obetalda fakturan har en kreditfaktura med ett minusbelopp, som motsvarar tidigare restbelopp. Ska det se ut så?
Nu verkar det som jag är skyldig kunden det tidigare restbeloppet...

En del av instruktionen kunde jag inte genomföra, nämligen att klicka på "Bokför"-knappen. Direkt när jag klickade på kreditfakturan togs jag till sidan där restbeloppet var borta och jag endast kunde "Spara", vilket jag gjorde.
Jag har antagligen gjort något fel på vägen, men vad?
 Skrivet av:  Lars Berg IP: 81.229.192.94
Skriv gärna en kommentar.   
Namn:


E-post:


Ämne:


Meddelande:


Skriv svaret i rutan (kontrollfråga för att motverka spam):
7 + 6 =