Gå till unicell.se Ladda ner gratis demo Läs om UNI_BAS-standard 


   

PUL 2007-04-25 17:42
Har hamnat i en tvist. Undrar nu om det inte är tillåtet att spara kunduppgifter som man gör i sitt bokföringsprogram? T.ex. om kunden har kommit från tradera och ej är registrerad kund i ens butik.
 Skrivet av:  mona IP: 213.64.240.114Svar: PUL 2007-04-26 02:22
Hej!

Kortfattat:
Det är OK att lagra kunduppgifter i bokföringsprogram!Långdraget:

Hur menar du? "Kommit från tradera"? Har du plockat ett namn på måfå från Tradera och skrivit in det i UniBas för att använda för reklamuskick eller dyligt? I så fall skulle jag säga att du gjort fel, eftersom ni inte hade en afärsrelation när du skrev in namnet.

Om du har blivit kontaktad av tradera-personen för att göra affärer så är det en annan femma, då är kontakten tagen av kunden och då har ni också en affärsrelation som ger dig rätt lagra namnet. Har kunden dessutom köpt något är det solkart att du på grund av lagkrav MÅSTE lagra fakturauppgifterna!
Att det sedan är tidsspillan att skriva in strökunder som i sluttampen ändå inte vill köpa något är en annan femma....

Andemeningen i PUL är bra, men det är diskutabla gränsdragningar om -när- man får lagra personuppgifter.
Du kan läsa mer på

http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&BET=1998%3A204&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW


PUL:
Personuppgifter: All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

PUL:
När behandling av personuppgifter är tillåten:

10 § Personuppgifter får behandlas bara om
- den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen
eller
- om behandlingen är nödvändig för att

a) ett avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller
åtgärder som den registrerade begärt skall kunna vidtas innan
ett avtal träffas,

b) den personuppgiftsansvarige skall kunna fullgöra en rättslig
skyldighet,
o.s.v.Därutöver så gäller följande, och där "fuskar" nog 100% av alla användare av bokföringsprogram:

PUL
36 § Behandling av personuppgifter som är helt eller delvis automatiserad OMFATTAS AV ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

Dessbättre finns följande kryphål.

DI:
"Förteckning kan ersätta anmälan
I följande fall ersätts en anmälan av en förteckning som den personuppgiftsansvarige
själv upprättar och för (5 § DIFS 2001:1):
- Det finns anknytning mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarig
genom medlemskap, anställning, kundförhållande eller annat liknande
förhållande. Behandlingen får inte omfatta känsliga personuppgifter (se
13 § PuL)."


Förteckningen kan då exempelvis vara kund- eller fakturainformationen i bokföringsprogrammet!

Källor:
http://www.datainspektionen.se/pdf/faktablad/anmalan.pdf
http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?%24%7BOOHTML%7D=SFST_DOK&%24%7BSNHTML%7D=SFSR_ERR&%24%7BBASE%7D=SFST&BET=1998%3A204&%24%7BTRIPSHOW%7D=format%3DTHW


/ Lars Bergström
/ Nöjd unibasanvändare, vars råd inte skall ses som juridiskt bindande....
 Skrivet av:  Lars Bergström IP: 213.67.229.46Svar: PUL 2007-04-26 09:34
Hej och tack för ditt uttömmande svar. Nej, det var så att de i ett traderaforum envisades med att det var ett lagbrott att spara namn och adress på de som köpt varor av en där. Och att de till och med hade lustiga bokföringsprogram som vägrade spara dylika uppgifter. Jag tyckte det verkade konstigt. Jag har ju bara sparat dem i uni_bas som vanlig bokföring och skickar inte reklam. De som vill ha reklam kan anmäla sig till det nyhetsbrev som skickas via butiken.

Mvh Mona som också är nöjd allt eftersom jag lär mig :)
 Skrivet av:  mona IP: 213.64.240.114Svar: PUL 2007-04-26 11:53
Hej!

Hittade en ännu bättre sammanställning hos datainspktionen:

http://www.datainspektionen.se/fragor_svar/personuppgifter/pul15.shtml


/ Lars B
/ Nöjd Unibas-kund
 Skrivet av:  Lars Bergström IP: 213.199.103.100
Skriv gärna en kommentar.   
Namn:


E-post:


Ämne:


Meddelande:


Skriv svaret i rutan (kontrollfråga för att motverka spam):
10 + 8 =