UNI_BES

  • Lagerhanterings- och beställningsprogram
  • Statistik över in- och utleveranser
  • Kan hantera stora datamängder - hundratusentals artiklar är inget hinder
  • Genererar även beställningar till leverantörer
  • Pris: 2500:-

Ladda hem UNI_BES demo!

UNI_BES är ett utmärkt program för den som har behov av att följa upp utleveranser (interna eller externa) och generera beställningar till leverantörer. UNI_BES bygger på en ralationsdatabas och lämpar sig därför även för den som har stora lager med många artikelnummer. Hundratusentals artiklar är inget bekymmer för detta program.

Ladda hem demo

För att ladda hem ett demo av den här produkten registerar du dig här.

Pris: 2500 kr

Tillbaka till produkterna