Support & Uppdatering

Pris- och licensnyheter för UNI_BAS fr.o.m. programversioner efter 2012-03-20

Vid köp av program efter 2012-03-20 gäller:
- licensavgiften ändras till 1600:-kr i engångsavgift
- licensavgiften ger användare läsrättigheter i programmet under obegränsad tid
- för support och skrivrättigheter i programmet erläggs en abonnemangsavgift
a 100:- kr per månad (fakturerars årsvis i förskott)
För program köpta före 2012-03-15 gäller:
- Ingen förändring angående nyttjanderätten.
- tecknande av nytt eller återupptagning av tidigare uppsagt supportavtal
kan endast ske under de nya licens och abonnemangsvillkoren

Nedladdning av Uppdatering

Uppdatering för följande program:

UNI_BAS Klicka här för att hämta programuppdatering