Om UNICELL AB

UNICELL, som grundades i Stockholm 1985, utvecklar administrativa system såsom affärssystem, ekonomisystem, bokföringsprogram, faktureringsprogram, lagerprogram etc för mindre och medelstora företag.

UNICELL`s utvecklingsavdelning flyttade 1998 från Stockholm till Båstad. UNICELL har försäljningskontor i Sverige.

UNICELL´s programvaror används av snart 7000 företag. I huvudsak är kunderna mindre och medelstora företag och föreningar, men även skolor, kommunala förvaltningar, universitet och multinationella företag återfinns bland kunderna. Hundratals nya nöjda kunder tillkommer varje månad. Flera tusen nya nöjda kunder tillkommer varje år och tillströmningen bara ökar.

UNICELL är företaget som redan 2002 utvecklade tekniken att kunna bokföra utan man har kännedom om debet och kredit. Först 5 år senare 2007, försökte en del av de  största företagen plagiera våra bokföringsprogram och först då började de förstå vad kunderna behöver. De har blivit tvingade att följa våra fotspår och sökt kopiera vår teknik som vi använder i våra bokföringsprogram, men ännu är det bara UNICELL som fullt ut behärskar denna geniala teknik. Det finns förstås bara ett original - programmet heter UNI_BAS - från UNICELL.

Systemkrav

Alla våra program kan köras på Windows (Win 7 - Win11) och Macintosh (macOS 10.12 - macOS12)

Detta är vi bra på

Enkelhet. Våra system är logiskt uppbyggda och så enkla att hantera att ett fåtal av våra kunder har haft behov av utbildning i samband med installation eller användande av våra program. Även en vikarie kan snabbt komma igång utan tidsödande och kostsam utbildning.

Service. Inga väntetider till vår serviceavdelning. Bra service till ett pris där man inte behöver fundera på om man har råd att få hjälp.

Flexibilitet. Vi är extremt lyhörda för våra kunders behov. Många av alla de förträffliga funktionerna i våra system har tillkommit efter önskemål från någon av våra kunder.

Kunskap. Har Du något speciellt behov, där Du haft svårt att få förståelse från andra leverantörer - Ring oss! - Testa oss! - Bedöm oss!

Välkommen att kontakta oss!

UNICELL AB