Videopresentation

Här kan du titta på videofilmer av Sveriges lättaste bokföringsprogram
och faktureringsprogram UNI_BAS. Här finns enkla introduktionskurser
som passar dig som precis har laddat ner eller ska ladda ner programmet
och sen finns här även mer specialiserade videofilmer för dig som behöver
hjälp med en speciell modul i programmet. Filmerna ser du direkt på
skärmen i din webbläsare.

 
Sök:     
 
Att bokföra på dator - Introduktion

Introduktionskurs till Sveriges lättaste bokföringsprogram UNI_BAS. Denna video beskriver många av programmets grundläggande funktioner.

 
UNI_BAS - Bokföring

Denna video går igenom hur man lägger in kundfakturor, leverantörsfakturor, kostnader utan faktura, betalning från kund och övrig bokföring, t ex överföringar mellan olika konto.

 
UNI_BAS - Fakturering

Här får du lära dig att skapa kundfakturor i UNI_BAS. Videon går även igenom hur man krediterar en faktura, registrerar betalning från kund och hur man gör en gruppbetalning.

 
UNI_BAS - Registervård

En genomgång av de olika registerna i UNI_BAS och dessa är kontoplan, kunder, leverantör, artiklar, momssatser, betalningsvillkor och övriga register.

 
UNI_BAS - Egen logotype

I denna video får du lära dig hur du lägger in ditt företags logotype i UNI_BAS. Denna video är huvudsakligen för Windows-användare.

 
UNI_BAS - Utskrift av momsrapport

Beskriver hur du ställer in inställningarna för moms efter dina behov, samt visar hur du skriver ut din momsrapport.

 
UNI_BAS - Inventarieboken / anläggningsregister

Beskriver hur du ställer in och använder programmets inventariebok, även kallat anläggningsregister.

 
UNI_BAS - Bokföring utan faktura

Denna videofilm beskriver hur man registrerar "Kostnader utan faktura", "Intäkter utan faktura" och "Övrig bokföring".

 
UNI_BAS - Registrering av kundfakturor

Här får du lära dig hur du lägger in och skriver ut en kundfaktura. Filmen visar även var du hittar inställningar för fakturautskriften.

 
UNI_BAS - Registrering av leverantörsfakturor

Här får du lära dig hur du lägger in en leverantörsfaktura. Filmen visar även var du hittar dina tidigare inlagda leverantörsfakturor.

 
UNI_BAS - Registrering av betalningar

Här får du lära dig hur du registrerar utbetalningar till leverantörer och hur du registrerar inbetalningar från kunder.

 
UNI_BAS - Artikelregistret

Genomgång av artikelregistret. Filmen går bland annat igenom hur man lägger till, ändrar och tar bort artiklar.

 
UNI_BAS - Betalningsvillkor

Genomgång av betalningsvillkor. Videofilmen går bland annat igenom hur man lägger till, ändrar och tar bort betalningsvillkor.

 
UNI_BAS - Budget

Demonstration av budgetmodulen. Här får du bl.a. lära dig att lägga in fördelningsnycklar.

 
UNI_BAS - Kontoplan

Genomgång av hur man lägger till, ändrar och tar bort konto i kontoplanen. Filmen tar även upp en del saker gällande ingående balans.

 
UNI_BAS - Kundregister

Genomgång av kundregistret. Här går vi igenom hur man lägger till, ändrar och tar bort kunder i systemet.

 
UNI_BAS - Leverantörsregister

Genomgång av leverantörsregistret. Denna film går igenom hur man lägger till, ändrar och tar bort leverantörer i systemet.

 
UNI_BAS - Momssatser

Genomgång av momssatser. Här beskriver vi hur man lägger till, ändrar och tar bort momssatser.

 
UNI_BAS - Avtalafakturering

Genomgång av avtalsfakturering som används för att fakturera periodvis, t.ex. hyror och prenumerationer. Lär dig skapa, ändra och ta bort avtal.

 
UNI_BAS - Kravbrevsrutin

Genomgång av kravbrevsrutinen. Här får du lära dig hur du sätter vilka kunder / fakturor som ska få krav och hur du skriver ut kravbreven.

 
UNI_BAS - Lagerhantering

Genomgång av lagerhantering. Går bl.a. igenom lagerredovisning, registrera inleveranser, skapa strukturartiklar och inventering.

 
UNI_BAS - Leveransadresser

Genomgång av modulen leveransadresser. Denna film visar hur man lägger till, ändrar och använder flera leveransadresser per kund.

 
UNI_BAS - Offerthantering

Genomgång av offerthantering. Filmen visar hur man lägger till och skriver ut offerter samt hur man överför en offert till en order.

 
UNI_BAS - Orderhantering

Genomgång av orderhantering. Filmen visar hur man lägger till och redigerar en order och hur man skriver ut ordererkännande och följesedel.

 
UNI_BAS - Orderhantering - Arbetsorder / Samlingsfaktura

Genomgång av orderhantering. Här går vi igenom hur man skapar en arbetsorder / samlingsfaktura.

 
UNI_BAS - Multipla Prislistor

Genomgång av modulen multipla prislistor. Du får här lära dig att skapa, ändra och använda multipla prislistor.

 
UNI_BAS - Rabattsystem

Genomgång av modulen rabattsystem. Här får du lära dig hur du använder både automatiska och manuella rabatter vid fakturering.

 
UNI_BAS - Räntefakturering

Genomgång av räntefakturering. Här får du lära dig hur man skriver ut räntefakturor vid försenad betalning.

 
UNI_BAS - Avdelningsredovisning / Resultatenheter

Genomgång av avdelningsredovisning / resultatenheter. Här får du lära dig att skapa och använda resultatenheter.

 
UNI_BAS - Språk

Genomgång av språkmodulen. Här får du lära dig att lägga till fler språk, välja språk för en kund och att skriva ut en faktura på ett nytt språk.

 
UNI_BAS - Strökundshantering

Genomgång av modulen strökundshantering. Här får du lära dig hur du hanterar strökunder i UNI_BAS.

 
UNI_BAS - Valutahantering

Genomgång av valutahantering. Här får du lära dig att lägga till valutor, lägga in valutakurser och hantera fakturor i olika valutor.

 
UNI_BAS-mini - Grundläggande genomgång

Här går vi igenom grunderna i UNI_BAS-mini samt hur man går tillväga om man vill köpa programmet.

 
UNI_BAS-mini - Registrera inbetalning

Här går vi igenom hur man registrerar olika typer av inbetalningar i UNI_BAS-mini.

 
UNI_BAS-mini - Registrera utbetalning

Här går vi igenom hur man registrerar olika typer av utbetalningar i UNI_BAS-mini.

 
UNI_BAS-mini - Registrera kundfaktura

Här får du lära dig hur man registrerar kundfakturor, kvitto och kreditnotor i UNI_BAS-mini.