Välj rätt program

Välj bokföringsprogram med omsorg

Alla företag är olika. Detta innebär att ett och samma bokföringsprogram inte kan passa för alla företag. Företaget kan också växa eller på annat sätt förändras och därigenom få ändrade behov. Inte helt oviktig är kunskapsnivån hos den som skall sköta systemet.

Bokföra själv eller lämna bort bokföringen?

De ekonomiska förutsättningarna skiftar i olika företag. Om ekonomin inte spelar så stor roll kan man lämna bort bokföringen, men man tappar då också en del av kontakten med ekonomin. En företagare som sköter sin bokföring själv har alltid bättre kontroll på sin ekonomi.

Tid är pengar och det kan vara ett skäl att lämna bort bokföringsarbetet till en redovisningskonsult. Men det innebär inte att man blir helt befriad från administrationen. Det finns ändå mycket arbete kvar som man måste göra själv. Fakturering, lagerredovisning, in- och utbetalningar etc. För dessa uppgifter finns program som underlättar arbetet.

Program på lokal dator eller bokföring online via internet?

Detta är mer fråga om vilken teknik man vill använda. Alla våra program kan köras antingen lokalt eller direkt via internet. Om man väljer vårt internetalternativ med s.k. "dropbox" kan man växla mellan lokal bearbetning och onlinebokföring. Skulle internet gå ner, arbetar man vidare lokalt utan avbrott. När internet sedan åter är i drift, uppdateras de filer som finns på nätet automatiskt. Vårt internetalternativ innebär ingen extra kostnad. Gå till Dropbox och ladda ner Din egen Dropbox

Lyssna på Din omgivning - men var kritisk även där!

Det finns alltför många som i all välmening rekommenderar ett och samma bokföringsprogram till hela sin omgivning. Bara därför att ett bokföringsprogram passar deras egen kunskapsnivå och verksamhet, är det inte säkert att just detta bokföringsprogram passar Dig. Din revisor som är expert på bokföring använder säkert ett bokföringsprogram som är avsett för experter och som passar hans verksamhet. Därmed inte sagt att samma bokföringsprogram passar för Din verksamhet. Om Du inte är expert på bokföring, ja då kan Du vara säker på att revisorns program inte passar för Dig!
Om Du rekommenderas att köpa ett visst bokföringsprogram jämför då om era verksamheter är likvärdiga - samma bransch, samma storlek, samma antal anställda, lika stort lager etc? Har Ni samma kunskapsnivå.

Inte för stort - inte för smått!

Olika bokföringsprogram kan ha varierande mått av flexibilitet. Alltför många väljer bokföringsprogram som kanske passar idag men som inte kan byggas ut för att täcka morgondagens behov. Ett program som man köper billigt kanske kostar en förmögenhet att bygga ut.
Visserligen kan man alltid byta bokföringsprogram, men detta innebär oftast en stor kostnad och mycket arbete. Den stora flexibiliteten i UNICELL´s program, som via telefon kan uppgraderas från enkelt bokföringsprogram hela vägen fram till ett avancerat affärssystem, säkerställer Din investering.

Ställ frågor till Din kommande leverantör. Förvissa Dig om att programmet enkelt och till rimligt pris kan uppgraderas med fler funktioner.

Grundregel 1:

Köp inte ett bokföringsprogram som Du inte provat på Din egen dator.

Ett klokt val gör Du genom att prova flera olika bokföringsprogram i lugn och ro hemma på DIN dator. Se till att testperioden inte är för snålt tilltagen. Ett program som Du bara får testa i 10 dagar eller med 10 verifikationer, ett sådant program finns det all anledning att akta sig för. Alla våra bokföringsprogram kan Du gratis ladda ner i full version - vi har inga speciella demoversioner. Du kan provköra alla funktioner i det medföljande "Testföretaget". Du behöver inte känna Dig stressad när Du provar UNI_BAS - testperioden är inte begränsad varken i tid eller antal transaktioner.

Grundregel 2:

Köp INTE ett bokföringsprogram! ...Det vi menar är att Du inte skall köpa ett program som bara kan bokföring - ett renodlat bokföringsprogram. Sikta istället på ett bokföringsprogram som innefattar även fakturering och leverantörer. Mycket av Din bokföring kan därigenom ske helt automatiskt. Du slipper mängder av tråkigt arbete och Du sköter Din bokföring på mindre än halva tiden om Du väljer ett sådant program. Ett bokföringsprogram som innehåller dessa funktioner behöver inte kosta mer än ett renodlat bokföringsprogram - se på UNI_BAS - 800:- kronor + supportavgift.

Grundregel 3:

Köp INTE något program av ett företag som inte öppet visar sin besöksadress/gatuadress. Ett företag som gömmer sig bakom en postbox gör detta bara eftersom man är rädd att möta sina kunder öga mot öga.

Programmets logik

Varje bokföringsprogram följer i första hand programmerarens logik. "Känn efter" om denna logik stämmer överens med din egen logik. Tycker Du att programmet är svårförståeligt eller svårhanterligt - då är det inte Dig det är fel på - då är det fel på programmets logik. Du ska inte behöva sitta med handboken i Ditt knä varje gång Du arbetar med programmet - då ska Du istället välja ett annat bokföringsprogram.

Kontakta oss gärna vid frågor och funderingar